การควบคุมน้ำหนัก

การที่คนเราปล่อยให้ร่างกายมีน้ำหนักมากเกินไป จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ และอาจนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ ได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ดังนั้นเราจึงควรควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อร่างกายจะได้แข็งแรง และสามารถต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้ดี วิธีการควบคุมน้ำหนักมีหลายวิธีได้แก่

  1. การควบคุมอาหาร
  2. การออกกำลังกาย

1. ในการควบคุมอาหารที่ได้ผลดีนั้นต้องการความมีระเบีบวินัย และความมุ่งมั่นมาก เนื่องจาก เมื่อคนเราหิว ก็มักจะลืมทุกสิ่งทุกอย่าง และรับประทานอาหารปริมารมากเข้าไปเพื่อดับความรู้สึกหิวของตนเอง จะส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมน้ำหนักได้ และอาจจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักอีกด้วย ลองดูคลิปที่แนะนำเรื่องภัยจากการกินอาหาร อาจจะช่วยให้ท่านสามารถควบคุมอาหารของท่านได้

ภัยจากการกินอาหาร

2. การออกกำลังกาย หากท่านได้ออกกำลังกายตามความเหมาะสม นอกจากจะช่วยให้น้ำหนักลดลง มีรปร่างที่ดี ดุสวยและเท่ห์แล้วยังช่วยให้ท่านมีร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพดีด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มาทำให้สุขภาพดีกันเถอะความเห็น (0)