ผลจากการฆ่าสัตว์

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ถึงแม้จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ทำไมเขาถึงเป็นเช่นนี้

๑.เป็นคนทุพพลภาพ

๒.รูปร่างขี้เหร่มาก

๓.กำลังอ่อนแอมาก

๔.เฉื่อยชา ปัญญาทึบ

๕.ขี้ขลาดหวาดกลัวง่าย

๖.กล้าฆ่าตัวตาย หรือไม่ก็ถูกคนอื่นฆ่า

๗.ถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่เสมอ

๘.บริวารคิดไม่ซื่อ บริวารอยู่ไม่ทน

๙.อายุสั้น

คำตอบในทางพุทธศาสนาก็คือ

ผลจากกรรมที่เขาผิดศีล หรือ ก้าวล่วง กรรมบถ ข้อ ปาณาติบาต

คือการฆ่าสัตว์ โดยมีองค์ ๕ ดังนี้

๑.สัตว์นั้นมีชีวิต (สัตว์ที่ตายแล้วไปฆ่าคงไม่ผิด)

๒.รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต(จะทำให้สิ้นชีวิต)

๓.มีจิตคิดจะฆ่า(ตั้งใจฆ่ามีเจตนาจะฆ่า)

๔.มีความพยายามและดำเนินการ(ลงมือปฏิบัติด้วยวิธีต่างๆ เช่นยิง แทง วางยา จ้างมือปืนมาฆ่า)

๕.สัตว์นั้นได้ตายลงเพราะการกระทำของตน

(อ้างอิงจากหนังสือแก่นธรรม ของฐาปนา บุญหล้า ครูพิสูจน์นำเสนอ ขออนุโมทนา)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)