ตอนที่ 6

         สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค  ตอนที่ 4  อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช