AAR : กิจกรรมสัมมนาเรื่องแนวทางการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและแนวทางการขอทุน IRPUS

กิจกรรมสัมมนาเรื่องแนวทางการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและแนวทางการขอทุน IRPUS หนึ่งในแผนพัฒนางานวิจัยของสหเวชฯ

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา ทางคณะสหเวชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยขึ้นในหัวข้อ แนวทางการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และ แนวทางการขอทุน IRPUS โดยเชิญอาจารย์ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ และ อาจารย์ธันยวีร์ เพ็งแป้น  อาจารย์ของคณะสหเวชฯเองมาเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง  สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นเป็นอาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 3 ของคณะซึ่งกำลังจะเริ่มทำโครงงานวิชาชีพจำนวน 80 คน และมีท่านคณบดีมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย    สิ่งที่น่าประทับใจจากกิจกรรมครั้งนี้คือ  ทั้ง อ.ภัสสุรีย์  และ อ.ธันยวีร์ สามารถเล่าเรื่องจากประสบการณ์การตรงของท่านได้อย่างน่าฟังและเข้าใจง่าย     สำหรับเรื่องการขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องยากและไกลตัวนั้นพอฟัง อ.ภัสสุรีย์ แล้วก็ไม่ได้ยากมากอย่างที่คิดและอาจารย์บางท่านก็กำลังจะยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร  ส่วนแนวทางการขอทุน IRPUS อ.ธันยวีร์ ก็สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ตรงได้อย่างดีมาก ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจขั้นตอนการขอทุนได้ และหวังว่าในปีต่อ ๆ ไป ทางคณะจะมีโครงงานวิชาชีพที่ได้รับทุนจาก IRPUS รวมทั้งมีผลงานที่ได้รับจากจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเกิดขึ้นค่ะ ท้ายที่สุดคณะสหเวชฯต้องขอขอบพระคุณ อ.ภัสสุรีย์ และ อ.ธันยวีร์ อย่างมากที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้คณะสหเวชศาสตร์ก้าวสู่คณะวิชาแห่งการวิจัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกงานวิจัยและประกันคุณภาพ-สหเวช-ม.นเรศวร

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนี4.1-50#ดัชนีที่9.3-50#ตัวบ่งชี้6.8-50

หมายเลขบันทึก: 59517, เขียน: 14 Nov 2006 @ 09:38 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)