ถอดบทเรียนวิจัยในชั้นเรียน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


ความเห็น (9)

วิลาวัณย์
IP: xxx.19.22.219
เขียนเมื่อ 

การวิจัยในชั้นเรียนเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้คิด หาประเด็นเพื่อใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียน เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ

ชนานันท์
IP: xxx.19.22.219
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากเลยค่ะ

ดร.ศุภาณ์นาฏ สุวรรณกิจ
IP: xxx.19.22.219
เขียนเมื่อ 

การวิจัยในชั้นเรียนเป็นสิ่งที่ดีมากเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ขอชื่่นชมผู้ที่ถอดบทเรียนเรื่องนี้ค่ะ

นิรัชรา
IP: xxx.19.22.219
เขียนเมื่อ 

การวิจัยในชั้นเรียนเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนได้ค่ะ

ปิยะเนตร
IP: xxx.53.119.17
เขียนเมื่อ 

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างตรงปัญหาจริงๆของผู้เรียน

จิตติพร ศรีษะเกตุ
IP: xxx.8.240.104
เขียนเมื่อ 

เป็นความรู้ที่ดีมากเลยค่ะ ทำให้ได้ความรู้เพื่อนำไปสู่การทำวิจัยค่ะ

จันทร์จิรา อินจีน
IP: xxx.8.240.104
เขียนเมื่อ 

ดีคะ เป็นแนวทางที่ใช้แก้ปัญหาผู้เรียนได้ตรงปัญหาคะ

aryuporn
IP: xxx.90.83.64
เขียนเมื่อ 

มีประสบการณ์ในการพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองให้แก่นักศึกษาโดยใช้วิจัยในชั้นเรียน ผลการวิจัยช่วยพัฒนานักศึกษาได้อย่างแท้จริง

กรวิกา
IP: xxx.158.165.144
เขียนเมื่อ 

อาจารย์บรรยายได้ดีมากคะ สนุกและสามารถทำได้ง่ายจริง สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง