ถอดบทเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


ความเห็น (7)

วิลาวัณย์
IP: xxx.19.22.219
เขียนเมื่อ 

เป้าหมายของนักศึกษาในศตรวรรษที่ ๒๑ ต้องการให้นักศึกษาเกิดทักษะ ซึ่งทักษะนั้นมีหลายด้าน จะช่วยให้เด็กใช้ทักษะต่าง ๆ มาก เช่น ทักษะการหาความรู้ ทักษะการเลือกใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหา นักศึกษาจะรู้วิธีการหาคำตอบ ที่หลากหลาย เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ ที่คุณครูทุกท่านได้นำการสอนที่หลากหลายมาใช้กับนักศึกษา

ชนานันท์
IP: xxx.19.22.219
เขียนเมื่อ 

สุดยอดเลยค่ะ

ดร.ศุภาณ์นาฏ สุวรรณกิจ
IP: xxx.19.22.219
เขียนเมื่อ 

การถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการสอนในศตวรรษที่ 21 มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ มากค่ะ ช่วยให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ดีจริงๆ ค่ะ

rungtiwa
IP: xxx.19.22.219
เขียนเมื่อ 

เป็นความรู้ที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าคะ

อายุพร
IP: xxx.19.22.219
เขียนเมื่อ 

เป็นการเรียนรู้ทางลัดที่มีประโยชน์มากจริงๆ จากการที่ได้รับฟังการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาลูกศิษย์ของเราให้มีประสิทธิภาพ จะนำวิธีที่เรียนรู้นี้ไปใช้ในการสอนที่ตัวเองรับผิดชอบค่ะ ขอบคุณค่ะ

จิตติพร ศรีษะเกตุ
IP: xxx.8.240.104
เขียนเมื่อ 

ดีมากค่ะ เหมาะสำหรับการนำไปปรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่21มากค่

กรวิกา
IP: xxx.158.165.144
เขียนเมื่อ 

ดีมากคะ ฝ่ายวิชาการได้นำมาประยุกต์ใช้โดยให้เขียนไว้บรรจุในแผนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทำให้สอดคล้องกับ LO ซึ่งมีการวิพากย์ มคอ 3, 4 จากคณะทีใบริหารวิชาการด้วย แต่รอผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ซึ่งนักศึกษามีการเรียนรู้ได้ดีมาก อยากพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้นวัตกรรมในการคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาในผู้ป่วยให้มากขึ้น จะช่วยพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้ก้าวไกลมากๆ คะ