โรงเรียนบางลี่วิทยา เป็นโรงเรียนที่สืบสานเพลงพื้นบ้านได้ดีที่สุด โรงเรียนหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี คำพูดจากปากศิลปินแห่งชาติ

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โรงเรียนบางลี่วิทยา เป็นโรงเรียนที่สืบสานเพลงพื้นบ้านได้ดีที่สุด โรงเรียนหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี คำพูดจากปากศิลปินแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี ได้จัดงานของดีเมืองสุพรรณขึ้น ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก ในงานได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการ การเสวนา การแสดงเพลงพื้นบ้านของเยาวชนสุพรรณบุรีจากโรงเรียนบางลี่วิทยา การแสดงเพลงพื้นบ้านแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ และการแสดงวงดนตรีของกรมศิลปากร ที่ขับร้องโดยศรเพชร ศรสุพรรณ เปาวลี และนักร้องรับเชิญอีกหลายคน ในระหว่างการเสวนา แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติได้กล่าวว่า

โรงเรียนบางลี่วิทยา เป็นโรงเรียนที่สืบสานเพลงพื้นบ้านได้ดีที่สุด โรงเรียนหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีครูพิสูจน์ เป็นผู้ฝึกฝนเยาวชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้อนุรักษ์เพลงพื้นบ้านความเห็น (0)