งานศพ

งานศพ เป็นพิธีที่จัดขึ้นในโอกาสการเสียชีวิตของบุคคล ประเพณีเกี่ยวกับงานศพนั้นแตกต่างไปตามวัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนาที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น

ในสังคมไทยการได้รับพระราชทานเพลิงศพ ถือเป็นเกียรติต่อผู้เสียชีวิตและวงศ์ตระกูล มักพระราชทานให้กับบุคคลสำคัญ หรือบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคม เป็นต้นไป.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เขาฉกรรจ์ความเห็น (0)