รศ.ดร สุชาดา ตั้งทางธรรม

รศ.ดร สุชาดา ตั้งทางธรรม

แนะนำบุคคลในข่าว ศจย.

รศ.ดร สุชาดา ตั้งทางธรรม

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วานนี้ ที่โรงแรม เดอะสุโกศล มีงานแถลงข่าว ฟิลลิปมอร์ริส หลบเลี่ยงภาษีบุหรี่มากกว่า 68,000 ล้าน จะรอให้หมดอายุความหรือ ? รัฐควรรีบดำเนินการโดยด่วน บุคคลในข่าวคือ รศ.ดร สุขาดา ตั้งทางธรรม กล่าวว่า ตามปกติเมื่อนำเข้าบุหรี่เข้ามาในประเทศไทยจะต้องสำแดงราคา (ราคาซีไอเอฟ) ซึ่งเป็นราคาที่รวบรวมต้นทุนทุกอย่างหมดแล้ว รวมไปถึงค่าขนส่งสินค้ามายังประเทศไทย แต่ปรากฏว่าราคาที่บริษัทฟิลลิปมอร์ริสแจ้งมานั้น ราคาต่ำกว่าบริษัทอื่นที่นำเข้าเป็นจำนวนมาก เช่น บุหรี่มาร์โบโล บริษัทฟิลลิปมอร์ริสสำแดงราคาซองละ 7.76 บาท บริษัทคิงพาวเวอร์ ซองละ 27.46 บาท บริษัทการบินกรุงเทพอยู่ที่ซองละ30.39 บาท เป็นต้น หรือบุหรี่แอลแอนด์เอ็ม บริษัทฟิลลิปมอร์ริส สำแดงราคาซองละ 5.88บาท บริษัทคิงพาวเวอร์ ซองละ 16.81 บาท เป็นต้น

การสำแดงราคาซีไอเอฟต่ำกว่าบริษัทอื่น 3-4 เท่า ทำให้ข้องใจว่าเป็นวิธีการหนีภาษีหรือไม่ ซึ่งเมื่อนำราคาที่ต่างกันมาคำนวณกับปริมาณการนำเข้าแล้วพบว่า ช่วงปี2546 - ก.พ. 2550 บริษัท ฟิลลิปมอร์ริส สำแดงราคานำเข้าที่ทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้จากภาษีอากรประมาณ 68,881 ล้านบาท ซึ่งหากคำนวณจนถึงปัจจุบันโดยสมมติให้ส่วนต่างของราคานำเข้าและปริมาณนำเข้าเท่าเดิม พบว่า ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ภาษีไปอีกราว147,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับความสูญเสียเดิมเท่ากับรัฐบาลอาจสูญเสียรายได้จากภาษีบุหรี่นำเข้าแล้วถึง 215,000 ล้านบาท” รศ.สุชาดา กล่าว
ที่มาจากโพสต์ทูเดย์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.posttoday.com/social/health/384113


www.trc.or.th

ศจย. 26 ส.ค. 58

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุคคลในข่าวศจย.ความเห็น (0)