เรื่องดีที่ มวล. : กิจกรรมต้อนรับประดู่ช่อที่ 18 (1)


รับน้อง รักน้อง เคารพสิทธิ์ ต้านภัยยาเสพติค บัณฑิตไทยไม่โกง

วันที่ 2 – 8 สิงหาคม เรามีกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 หรือประดู่ช่อที่ 18 คณะกรรมกรรมการโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ฯ ซึ่งดิฉันทำหน้าที่ประธาน มีการประชุมเตรียมการกันหลายครั้งเนื่องจากปีนี้มีนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์จำนวนมากถึง 2,980 คน คิดเป็นร้อยละ 115.37 ของแผนการรับนักศึกษา มากกว่าทุกๆ ปี เราได้นำปัญหาที่พบในปีที่ผ่านมาหาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกและพยายามออกแบบกิจกรรมต่างๆ ให้ดีกว่าเดิม

วันที่ 2 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 – 16.00 น.

นักศึกษารายงานตัวเข้าหอพัก และผู้ปกครองพบคณบดีและคณาจารย์แต่ละสำนักวิชา (รอบเช้าเวลา 10.30 – 12.00 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 – 14.30 น.) ส่วนช่วงเวลา 16.30 – 21.00 น. เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 15 กลุ่ม

ปีที่แล้วเราเจอปัญหาการจราจรติดขัดเป็นเวลานานนับชั่วโมงเพราะมีรถเข้ามาส่งนักศึกษาจำนวนมาก รวมทั้งจัดจุดลงสัมภาระในเขตหอพักไว้น้อย ปีนี้เราจึงเพิ่มจุดลงสัมภาระจาก 3 จุดเป็น 7 จุด พร้อมเตรียมอาสาสมัครช่วยขนของ ให้นักศึกษาใหม่ตรวจสอบจุดรายงานตัวเข้าหอพักของตนเองได้ล่วงหน้าทางเว็บไซต์ จัดเส้นทางการจราจรใหม่แยกตามหอพัก มีป้ายบอกทางอย่างชัดเจน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ยามและอาสาสมัครคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง

ดิฉันไม่ได้อยู่ที่มหาวิทยาลัยในวันที่ 2 แต่ก็ติดตามสอบถามข่าวคราวได้ทราบว่าการทำงานในวันนี้ราบรื่นดี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเล่าให้ฟังและเอาภาพถ่ายมาให้ดู เห็นแล้วน่าประทับใจนักศึกษารุ่นพี่ที่เป็นอาสาสมัครช่วยทำงานอย่างแข็งขัน ขับรถซาเล้งช่วยขนของจากจุดลงสัมภาระไปที่หอ และยังมีนักศึกษารุ่นพี่จากหลักสูตร/สำนักวิชาต่างๆ คอยต้อนรับน้องๆ ที่หน้าหอ ทีมเจ้าหน้าที่ของส่วนกิจการนักศึกษาก็ทำงานกันอย่างมืออาชีพ

ส่วนกิจกรรมผู้ปกครองพบคณบดีและคณาจารย์สำนักวิชาต่างๆ ก็ได้รับรายงานจากคณบดีสำนักวิชาต่างๆ ว่ามีผู้ปกครองเข้าฟังการชี้แจงกันอย่างคึกคัก สิ่งที่ผู้ปกครองต้องการรู้กันมากคือชีวิตความเป็นอยู่ของลูกหลานของเขาในมหาวิทยาลัยจะเป็นอย่างไร บางสำนักวิชา เช่น สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จึงให้นักศึกษาปี 2 ช่วยตอบคำถาม

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 15 กลุ่ม อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การนักศึกษา ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาใหม่คละหลักสูตร/สำนักวิชา แบ่งให้แต่ละกลุ่มมีชาย-หญิงในจำนวนใกล้ๆ กัน มีกิจกรรมในช่วงเย็นถึงค่ำทุกวัน สร้างความเป็นเพื่อน ความรักสถาบัน แต่ละวันที่เสร็จกิจกรรมรุ่นพี่จะพาน้องๆ ทุกคนไปส่งที่หอพักของแต่ละคน นายกองค์การนักศึกษามารายงานให้ดิฉันทราบว่าในวันแรกมีน้องใหม่บางกลุ่มไม่ได้กินอาหารเย็นตามเวลาที่จัดไว้ให้ เนื่องจากเวลาของกิจกรรมกระชั้นชิดไปหน่อย

เราใช้กลุ่มสัมพันธ์ 15 กลุ่มนี้ช่วยลำเลียงนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

วันที่ 3 สิงหาคม 2558

เวลา 08.00 – 10.00 น. เป็นกิจกรรมเคารพธงชาติ สักการะรู้รักตรา จภ. ที่หน้าอาคารบริหาร ดูรายละเอียดที่นี่ และแยกกันทำกิจกรรมทางศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม โดยศาสนาพุทธมีพิธีตักบาตรร่วมกัน ปีนี้การลำเลียงนักศึกษาใหม่มายังพื้นที่จัดกิจกรรม ใช้รถราง ไม่ต้องเดินกันมาเหมือนในปีแรกๆ ที่จะเห็นนักศึกษาหญิงถอดรองเท้าหิ้วมาเพราะรองเท้ากัด

เวลา 10.00 – 12.30 น. และ 13.30 – 16.00 น. เป็นกิจกรรมกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่ห้องประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี สลับกับกิจกรรมการขึ้นทะเบียนที่อาคารเรียนรวม เราแบ่งนักศึกษาใหม่เป็นสองกลุ่มใหญ่ตามสำนักวิชา เนื่องจากห้องประชุมใหญ่ที่อาคารไทยบุรีไม่สามารถรองรับนักศึกษาใหม่ได้ทั้งหมด จึงต้องสลับกันเข้าร่วมกิจกรรม

ช่วงเช้า ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดี ติดภารกิจในเมือง อ.ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ในตอนบ่าย รักษาการแทนอธิการบดีมากล่าวต้อนรับเอง เราจัดทำ VDO สั้นๆ แสดงให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่วลัยลักษณ์ ตามด้วยศิษย์เก่ารุ่นพี่รหัส 41, 43 และ 48 มาบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตของตนเองเป็นตัวอย่างแก่รุ่นน้อง


รุ่นพี่ จากซ้าย รหัส 43, 48, 41 ปัจจุบันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยทุกคน เล่าประสบการณ์ชีวิต (ภาคเช้า)


ผู้ฟัง


วิทยากรในภาคบ่าย


ตอนเย็นเวลา 17.00 – 21.00 น. นักศึกษาใหม่แยกย้ายกันเข้ากลุ่มสัมพันธ์ของตนเอง ซึ่งมีกิจกรรมรู้รักสถาบัน สานสัมพันธ์พี่น้อง สอนน้องร้องเพลง วันนี้รักษาการแทนอธิการบดีพาทีมผู้บริหารไปเยี่ยมกลุ่มสัมพันธ์ทุกกลุ่ม ซึ่งกระจายกันอยู่ในเขตหอพัก ต้องใช้เวลานับชั่วโมงกว่าจะเยี่ยมครบทุกกลุ่ม ใช้การเดินบ้างขึ้นรถรางบ้าง เราได้เห็นว่าพี่ๆ ดูแลน้องใหม่กันอย่างไรบ้าง theme ของกลุ่มสัมพันธ์ปีนี้คือ รับน้อง รักน้อง เคารพสิทธิ์ ต้านภัยยาเสพติค บัณฑิตไทยไม่โกง (อ่านที่นี่)


ส่วนหนึ่งของกลุ่มสัมพันธ์


กิจกรรมลักษณะนี้น่าจะช่วยสร้างความเป็นเพื่อน คลายความเหงาของนักศึกษาใหม่ที่มาไกลบ้าน บางกลุ่มส่งต่อชื่อกลุ่มกันมาตั้งแต่นักศึกษารุ่นที่ 1 รุ่นพี่เล่าให้ฟังว่ามีการจัดพี่ spy คอยเข้าไปดูแลน้องใหม่ที่ไม่มีเพื่อนหรือยังเข้ากลุ่มได้ไม่ดีด้วย

ปิดท้ายด้วยการกินข้าวต้มทะเลที่เต้นท์อำนวยการและพบปะทีมผู้รักษาความปลอดภัยที่มีทั้งคนของมหาวิทยาลัยและอาสาสมัครจากภายนอก


วัลลา ตันตโยทัย

บันทึกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558

หมายเลขบันทึก: 593483เขียนเมื่อ 14 สิงหาคม 2015 11:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 สิงหาคม 2015 11:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่าน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท