ชาวนาตัดใบข้าว

ชาวนาบางรายที่ทำนาข้าวแบบนาหว่าน ถ้าในช่วงนี้ ซึ่งข้าวมีอายุประมาณ 2 เดือน ถ้าเขาพบว่า มีหญ้าวัชพืชขึ้นปะปนในนาข้าวมาก ๆ เขาก็จะตัดใบ ส่วนที่เป็นปลายยอด ยาวประมาณเกือบ 1 ศอกลงมาทิ้ง

แล้วหว่านปุ๋ย เพื่อให้ข้าวมีการเจริญเติบโตที่เร็วกว่าหญ้า แล้วจะทำให้หญ้าวัชพืช ถูกเบียดไป จนไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดี แข่งขันกับการเจริญเติบโตของต้นข้าวได้ครับ

การควบคุมวัชพืชในนาข้าวหว่าน มีหลากหลายวิธี นี่ก็เป็นการปฏิบัติกันไปอีกวิธีหนึ่ง ตามความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ

ผมอยากให้ข้อที่ควรระวังก็คือ ใบข้าวเกิดบาดแผลจากการถูกตัด อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อโรคทางใบของข้าว เช่น โรคใบไหม้ได้นะครับ

ข้าวนาหว่าน สู้ข้าวนาดำไม่ได้ ส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือ ปัญหาเรื่องหญ้าวัชพืชในนาข้าวนี่แหละครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (0)