วง ลปรร. การจัดการเรียนการสอนจากใจของครูพยาบาล (3)


ครูพยาบาลมีความตั้งใจและทุ่มเทต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่องราวที่นำมา ลปรร. กันนั้นเกือบทั้งหมดได้ผ่านการลงมือทำและพัฒนาเป็นวงจรมาแล้วหลายรอบ หากจะจัดกิจกรรมแบบนี้อีก เราน่าจะให้นิสิต/นักศึกษามาร่วมเล่าประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเองตามที่อาจารย์ได้ออกแบบการเรียนการสอนไว้ รวมทั้งความรู้ที่นิสิต/นักศึกษาได้รับและความรู้สึกด้วย

วันที่ 15 กรกฎาคม 2558

วันนี้เกิดเหตุไม่คาดคิดคือผู้เข้าประชุมหลายสิบคนรวมทั้งดิฉันด้วยมีอาการท้องเสียตั้งแต่กลางคืน เราค้นหาปัญหาตามวิธีการของพยาบาล พบว่าเกิดจากอาหารเป็นพิษ มีความเป็นไปได้สูงว่าอาหารต้นเหตุคือทอดมันปลาในมื้อกลางวันของวันที่ 14 ผู้เข้าประชุมบางคนต้องเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน (ER) บางคนก็ต้องนอนที่โรงพยาบาล คนที่อาการไม่หนักก็ยังมาเข้าประชุมกันพร้อมหน้า


ผูัเข้าประชุมยืดเส้นยืดสายยามเช้า


กิจกรรมพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาหลังการนำเสนอสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องย่อย คือการมอบรางวัลครูต้นแบบ 2 คน ให้แก่ รศ.ดร.นงนุช โอบะ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ รศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รศ.ดร.นงนุช โอบะ รับรางวัลครูต้นแบบ


รศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ รับรางวัลครูต้นแบบ


ในวันนี้อาจารย์พรรณพิไลได้นำเสนอเรื่องการเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลฯ ได้อย่างน่าประทับใจยิ่งสมกับรางวัลที่ได้รับ


ครูและศิษย์จากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำเสนอผลงานด้านจิตอาสา


รศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ นำเสนอเทคนิค/วิธีการสร้างเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการฝึกปฏิบัติฯ


บ่าย นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข บรรยายเรื่อง ความคาดหวังในการปฏิรูปการเรียนการสอนพยาบาลเพื่อการรับใช้สังคมในศตวรรษที่ 21 : มุมมองของผู้กำหนดนโยบายสุขภาพ ได้กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งการปฏิรูปการเรียนการสอนพยาบาล เล่าให้เห็นพัฒนาการ ปัญหา ตัวอย่างสถานการณ์ที่สะท้อนปัญหาในระบบบริการสุขภาพของไทย และให้ข้อคิดต่อการศึกษาพยาบาล ท่านบรรยายได้อย่างเร้าใจผู้ฟังและสาระมีมากจนเวลา 2 ชั่วโมงแทบไม่พอ


นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข


ช่วงสุดท้ายมีการมอบรางวัล Nursing Student Award และถ่ายภาพร่วมกัน

AAR ดิฉันพบว่าผู้เข้าประชุมและทีมทำงานชื่นชมการประชุมครั้งนี้มาก โดยเฉพาะกิจกรรมการ ลปรร. ในห้องย่อย อยากจะให้จัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปี เราสามารถเริ่มกิจกรรมได้ก่อนเวลา จบแล้วคนก็ยังไม่อยากจะลุกออกจากห้อง ครูพยาบาลมีความตั้งใจและทุ่มเทต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่องราวที่นำมา ลปรร. กันนั้นเกือบทั้งหมดได้ผ่านการลงมือทำและพัฒนาเป็นวงจรมาแล้วหลายรอบ หากจะจัดกิจกรรมแบบนี้อีก เราน่าจะให้นิสิต/นักศึกษามาร่วมเล่าประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเองตามที่อาจารย์ได้ออกแบบการเรียนการสอนไว้ รวมทั้งความรู้ที่นิสิต/นักศึกษาได้รับและความรู้สึกด้วย


วัลลา ตันตโยทัย

บันทึกเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

หมายเลขบันทึก: 592904เขียนเมื่อ 27 กรกฎาคม 2015 21:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 กรกฎาคม 2015 21:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท