ก้าวไปข้างหน้า R2R กับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทย


เขตสุขภาพที่ ๗ ของกระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการ “จินตนาการ สร้างสรรค์การเรียนรู้ สู่สุขภาวะ” ที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ และเชิญผมไปพูดเรื่อง ก้าวไปข้างหน้า R2R กับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทย


จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่


วิจารณ์ พานิช

๘ มิ.ย. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)