..... โลกสวย ... (กลบท กบเต้นต่อยหอย) .....

รักครองเคียง ..เรียงครอง ..ของใจภักดิ์ .......... อันความรัก ..อัคร .. ระลึกร่ำ

... หนทางใด ...............ให้ทาง ...............ได้สร้างสรรค์

หนทางนั้น ..................หันทำ .................นำประสงค์

แม้นลำบาก .................มากเหลือ ............เบื่อจนปลง

จะน้อมลง ...................จงนึก ..................ระลึกกาย


... สิ่งที่ฝัน ..................สรรที่ ..................ฝ่าดีร้าย

ก็ไม่คลาย ...................กลายเหมือน ........เคลื่อนสลาย

ใจมั่นคง .....................จงมุ่ง ...................คะเนราย

สิ่งเลวพ่าย .................ส่ายหลบ ..............พบพระธรรม


... ขอน้อมนำ ..............คำน้อม ................นบสวรรค์

เมตตาอัน ...................มันต่าง ................อ้างถลำ

ทางเดินผ่าน ...............ทานด้วย .............ผู้ช่วยนำ

หยุดกระทำ .................ย้ำกลับ ...............ทับทวี


... ธรรมค้ำจุน .............ทุนค้ำ .................จำเป็นนัก

หน่วงด้วยรัก ...............หนักดื่น ...............รื่นสวยศรี

คงตอกย้ำ ...................ค้ำตรึง ................ยากพึงมี

ด้วยรักที่ .....................ดีแล่น .................แทนจับจอง

... โลกยิ่งสวย .............รวยยิ่ง .................สิ่งที่เห็น

ยังสวยเช่น .................เย็นใส .................ใช่มิหมอง

สวยสุดจริง .................สิ่งใส ...................ใจได้ปอง

ความเห็นพ้อง .............ครองให้ ...............ผูกใจจำ


... รักครองเคียง ..........เรียงครอง .............ของใจภักดิ์

อันความรัก .................อัคร(ะ) .................ระลึกร่ำ

ผูกใจปอง ...................ผองเจิด ...............เปิดใจย้ำ

ความดื่มด่ำ .................คำเดียว ...............ด้วยเดี่ยวเดิน


ผู้ประพันธ์ : วันปีย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน go to knowledgeความเห็น (3)

กลบท กบเต้นต่อยหอย ไม่ค่อยได้อ่าน

ช่างสุขสรรค์ โลกสวยด้วยกลบท


เขียนเมื่อ 

อรุณสวัสดิ์จ้ะท่านวันปีย์

เขียนเมื่อ 

สวัสดี ตอนสายๆ ครับ คุณมะเดื่อ และท่านผู้เฒ่า วอญ่า ขอให้พบความสุข กับ การทำงานหรือกิจกรรม ตลอดทั้งวัน นะครับผม