๖๗๔. จากเพื่อนถึงเพื่อน

จากเพื่อนถึงเพื่อน

ข่าวดี...สำหรับคำว่า "เพื่อน" กลางวันวันนี้ (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย + ครูวันเพ็ญ เพื่อนรักของฉัน

ได้พบกันที่จังหวัดเชียงใหม่...นับจากเราติดต่อกันทาง Line แล้วรวมตัวกัน

ในระหว่างเพื่อนที่เราเรียนที่โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา รุ่นที่ ๑ เมื่อประมาณ

ปี ๒๕๑๗ ร่วม ๔๐ ปี เชียวนา...นานมาก ๆ กว่าพวกเราจะได้มาเจอกัน

สำหรับคำว่า "เพื่อน"...ขอขอบคุณเทคโนโลยีที่ทำให้พวกเราได้มารวมตัวกัน

อีกครั้งหนึ่ง...นึกว่าจะพบกันก็ต่อเมื่อวาระสุดท้ายกันเสียแล้วคร่าาา...

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=aY9ymUhajsc


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (0)