สัมภาษณ์ผู้นำแพทย์สตรี

Sukajan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สมาคมแพทย์สตรีได้จัดการอบรมภาวะผู้นำแพทย์สตรี ระหว่างปี พ.ศ.2558-2559 หนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้นี้ ได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็น 6 กลุ่มๆละ 6-8 คน ผู้เขียนได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในกลุ่ม 6 ซึ่งกลุ่มนี้จะมีแพทย์สตรี 6 คน


กิจกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 นี้ทางกลุ่มได้รับโจทย์ให้ไปสัมภาษณ์ ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ซึ่งเป็นผู็นำแพทย์สตรีที่โดดเด่นท่านหนึ่งในวงการแพทย์ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ท่านเป็นอดีตประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ อดีตนายกแพทยสมาคม อดีตหัวหน้าภาควิชาวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี


โจทย์ที่น้องๆไปซักถามและเรียนรู้คือ work life balance กับภาวะผู้นำของอาจารย์ ที่น่าทึ่งมากคืออาจารย์มีบุตรธิดาถึง 5 คน ยังสามารถทำงานและประสบความสำเร็จทั้งชีวิตครอบครัวและชีวิตการงานได้อย่างดีเยี่ยม ลองดูเคล็ดลับของอาจารย์กันค่ะ

1. ขยัน หนักเอาเบาสู้ ไม่ย่อท้อ

2. จริงใจ ไม่เสแสร้ง

3. รับผิดชอบ

4. คิดสร้างสรรค์ผลงาน

5. หัดศึกษาและสังเกตคนรอบข้างที่ทำงานด้วย

6. เข้าสังคม

7. ทำงานด้วยใจรักและมีความสุข

8. เลือกคนที่เหมาะสมมาช่วยงาน

9. ค่อยๆฝึกคนที่ร่วมงานในทีม และช่วยส่งเสริมในตำแหน่งที่สูงขึ้น

10.จัดลำดับความสำคัญของงาน

11.ตั้งเป้าหมายงานใหม่ที่รับมาทั้งระยะสั้นและยาว

12.ไม่ปฏิเสธความช่วยเหลือ

13.ศึกษาค้นคว้า วิจัยในงานประจำที่ทำ

14.ผู้นำฝึกฝนได้ ถ้าไฝ่ฝันจะทำ

15.ทำงานเป็นทีม อย่าทำคนเดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นานาสาระความเห็น (0)