ถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการที่กำลังเผชิญปัญหาที่ท้าทาย ถ้าท่านมีเพื่อนที่เป็นผู้ประกอบการที่กำลังมีปัญหาวิกฤต ลองแนะนำหนังสือเล่มนี้ "นักสู้วิกฤต" ผู้เขียนมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง(ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ)ความเห็น (0)