การขยายตัวทางธุรกิจมากเกินไป คือทางนำไปสู่ความล่มสลาย (ต่อ1)ความเห็น (0)