อุตสาหกรรม จาก ดินหินแร่ ความจำเป็นที่มีผลกระทบต่อชีวิตคน

ดังที่กล่าวมาแล้วมาว่า ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดระบบอุตสาหกรรมที่มุ่ง
เน้นกำไรสูงสุดแบบลัทธิทุนนิยมคลาสสิค หรือแม้กระทั่งระบบอุตสาหกรรมในลัทธิ สังคมนิยม
มุ่งไปที่การบริโภคจากการแปรรูปวัตถุดิบจากผิวโลก โดยมีพื้นฐานสำคัญคือดินหินแร่ เมื่อวิเคราะห์
ชีวิตในโลกปัจจุบันก็มีการแปรรูปแร่ มาใช้ในชีวิตประจำวันแทบทั้งสิ้น ตั้งแต่มนุษย์คิดค้นการแยก
แร่ ออกมาให้บริสุทธิ์และมีค่า เช่นเงินทอง จะไม่กระทบต่อผู้คนเท่าไร เพราะว่าการถลุงแร่แบบ
พื้นบ้าน ไม่มีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย กระบวนการร่อนแร่แบบโบราณก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
มากนัก แต่ต่อมาวิทยาการก้าวหน้าเป็นอันมาก ทำให้เกิดการใช้เคมีที่อันตรายเช่นไซยาไนท์ใน
การกระบวนการผลิต ส่งผลกระทบต่อคนและสิ่งแวดล้อม กรณีนี้เป็นกรณีเดียว แต่ต่อไปในอนาคต
หากเปิดเผยกระบวนการผลิตมาทั้งหมด ไม่ว่าอุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาล และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
เช่นปิโตรเลี่ยม ล้วนแต่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำลายโลก ไปทั้งสิ้น เพียงเพื่อต้องการกำไรสูงสุด
เพื่อความมั่งคั่งสูงสุด กระบวนการโค้ชคนให้ทำกำไรให้ระบบทุนนิยม คงไม่มีประโยชน์อะไรมากนัก
ถ้ากระบวนการผลิตแบบทุนนิยมทุกอย่างล้วนแต่กลับมาทำลายตัวมนุษย์ ทำลายสิ่งแวดล้อม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ในอุตสาหกรรมถลุงแร่สมัยใหม่ที่มุ่งผลผลิตมากๆ ก็สร้างมลพิษให้โลก ไม่ต่างจากอุตสาหกรรมอื่นๆ นะคะ

ถ้าจะขอเชิญชวนคุณวัฒนาเพิ่มคำสำคัญ ชุมชนคนรักโลก ลงไปด้วยจะขัดข้องมั้ยคะ เราจะได้เรียนรู้ร่วมกัน และขอเชิญเขียนบันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะ คิดว่ามีเรื่องน่าสนใจอยู่เยอะ

ขอบคุณ คุณ nui มากครับ ที่ให้เกียรติ ถ้าผมเขียนตามแนวนี้ จะเพิ่มคำสำคัญ ชุมชนคนรักโลกไปด้วยครับ