รู้จักทุกข์

ไฉน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทุกข์เพราะยึด มันไว้ ไม่สลัด

ไม่กำจัด ออกไป จากใจจิต

ปล่อยให้อยู่ ครองที่ ในความคิด

จึงเสียสิทธิ์ ได้สุข ทุกข์ต่อไป


เมื่อทุกข์มา ต้องดู ให้รู้ชัด

เห็นถนัด ชัดเจน ดุจน้ำใส

เหมือนเรด้าร์ ตามจับ การเคลื่อนไหว

หากทำได้ เช่นนี้ ทุกข์หนีเลย


หัวเราะร่า เพราะว่า ทุกข์ไม่เป็น

ไม่ลำเค็ญ เป็นทุกข์ อย่างที่เคย

เพราะรู้ทัน เห็นทุกข์ สุขเสบย

อย่านิ่งเฉย รีบดู ให้รู้ทุกข์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพิงชุมพวงความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อย่านิ่งเฉย รีบดู ให้รู้ทุกข์

จริงครับ ทุกข์มีทุกขณะถ้ามีปัญญาครับ