"นายช่างใหญ่"...ชวนชม...Countdown ๑๑๔ บท

+ดุจนกยักษ์ ปักโฉบ มาโอบฉัน

เมฆยามนั้น กลั่นขั้ว ดูตัวใหญ่

อัศจรรย์ บรรณกร ให้ผองไทย

ศิวิไลซ์ ไปทั่ว ทุกตัวคนฯ..”นายช่างใหญ่” รจนา https://www.facebook.com/pattarapole

++ขอให้ทุกท่านระลึกรู้และโชคดีในวันพุธ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ นะครับ. Countdown ๑๑๔ บท — รู้สึกมีความสุข เมื่อ ๑๘.๓๐ น. วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ที่ ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร

ภัทรพล คำสุวรรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีคนใต้ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

มีภาพนี้มาฝากเจ้าค่ะ..จากฝีมือ..คุณนุช..(ดร.เยาวนุช ทินลักษณ์)..ยังไม่ได้ขออณุญาติผู้ถ่าย..

แต่เห็นว่าคงเป็นปรากฏการณ์..มวลหมู่เมฆ..น่าสนใจ..เจ้าค่ะ..ภาพต่างมุมที่เกิด..ในท้องฟ้า..กรุงเทพ

และภาพนี้ ที่อยุธยา..

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

ภาพนี้เกิดทางทิศเหนือครับส่วนภาพที่ผมแสดงภาพแรกเกิดขึ้นทางทิศใต้ในเวลาเดียวกันครับ,,,ช่วง ๑๘ ถึง ๑๘.๓๐ น. ครับ