แด่หลวงพ่อคูณ

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รูปกายกู ก็เหมือนมึง พึงตระหนัก

ล้วนเดินตาม ไตรลักษณ์ ให้แลเห็น

อนิจจัง ทุกขัง ล้วนยังเป็น

อนัตตา ไม่เว้น แม้ผู้ใด

เหลือความดี ที่สร้าง อย่างประเสริฐ

สอนให้เกิด ปัญญา ค่ายิ่งใหญ่

กูสอนมึง พึ่งพระธรรม นำจิตใจ

อย่าประมาท พลาดไป ไม่โสภา

อย่าหลงทาง เสียหาย อบายมุข

กูฝังปลุก ธรรมแท้ แก้ปัญหา

สอนจากเปลือก สู่แก่นธรรม นำชีวา

บัดนี้ กูขอลา จากพวกมึง

สรีระ ร่างกาย กูให้หมอ

ไว้เรียนต่อ นะเจ้า จงเข้าถึง

อย่ายึดติด อุปาทาน ค้านฉุดดึง

ยึดคำสอน เป็นที่พึ่ง พึงเชื่อกู

หลวงพ่อคูณ ยังไม่ตาย จากใจศิษย์

หลวงพ่อคูณ ยังสถิต ในใจอยู่

หลวงพ่อคูณ ละสังขาร ยังเป็นครู

หลวงพ่อคูณ คือผู้ พ้นบ่วงมาร

ประพันธ์โดยครูพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล

ครูรางวัลพระราชทานเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนบางลี่วิทยา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)