JJ15V5_3 ๕ ส เครื่องมือพื้นฐาน ของการพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สูงสุดสู่สามัญ

วันดี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ทีมงาน คณะกรรมการ ๕ ส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยลัยขอนแก่น ให้ JJ มาเล่าประสบการณ์ การนำ ๕ ส มาเป็น เครื่องมือพื้นฐาน ของการพัฒนา สำหรับ สำนักงาน คณบดี และ สำนักงานเลขานุการศูนย์หัวใจสิริกิตติ์ รุ่นที่ ๑ และ ๒

รศ.นพ.ชาญชัย คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มากล่าวเปิด กระบวนการเรียนรู้ โดย คุณ ขวัญเรือน หัวหน้าสำนักงานคณบดี มากล่าวเปิด เจตจำนงค์ของการพัฒนา

จากรากฐาน ของการพัฒนาคุณภาพ เริ่มที่ รู้จัก ตนเอง

ร่วม แลกเปลี่ยน ประสบการณ์

เป้าหมายชีวิต และ สภาพประจุบันในการทำงานที่ต้อง รู้เขา รู้เรา

เข้ากลุ่ม เรียน รู้ เพื่อวางแผนพัฒนา ส สะสาง เพื่อให้เกิด ส สะดวก และ ทำ ส สะอาก เพื่อเกิด ส สร้างนิสัย สู่ ส สุขลักษณะ ที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ก้าวข้ามสู่องค์การ ที่มีสมรรถนะสูง หรือ High Performance Organization

JJ15 Give and Grow (170515)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

5ส ถ้าทำได้ดีมีประสิทธิภาพ ถือเป็นการพัฒนาที่ดีอย่างหนึ่