ปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภาวะผู้นำ ของ ศ. ระพี สาคริก (27)

"นอกจากนั้นถ้าเป็นคนสนใจที่จะคิดค้นหาความจริงก็มักมีธรรมชาติที่ชอบตั้งคำถามขึ้นมาถามตัวเองอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น "เราได้ปฏิบัติจากใจตนเองและนำเหตุผลมาคิดค้นให้ถึงที่สุด"

ผู้ที่มีนิสัยแบบนี้มักเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ จนกว่าจะได้ค้นหาความจริงแล้วพบเอง ส่วนคนที่เชื่อย่างงมงายมักมีนิสัยเกียจคร้านจึงไม่ชอบคิดให้มันหนักสมอง เรื่องนี้ถ้าจะว่ายากมันก็ยาก ถ้าจะว่าง่ายมันก็ง่าย แต่ฉันได้พบความจริงว่า "ความยากความง่ายไม่มีในโลกแห่งความจริง" ซึ่งโลกใบนี้มันอยู่ในใจมนุษย์ทุกคน"

จากบทความ มาเรียนรู้เรื่องคนกันดีไม๊ ? ไม่ปรากฎวันที่เขียนบทความ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (0)