เพลงพื้นบ้านบางลี่วิทยาแสดงต้อนรับผู้บริหาร สพม.๙

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คณะเพลงพื้นบ้านศิษย์บางลี่วิทยา แสดงให้คณะท่านผู้บริหาร สพม.เขต ๙ ชมขณะรับประทานอาหารกลางวัน ในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสพม.เขต ๙ จำนวน ๖๑ โรงเรียน จากจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้อนุรักษ์เพลงพื้นบ้านความเห็น (0)