อย่ามโน

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คำศัพท์น่ารู้

เมื่อวานมีลูกศิษย์ถามว่า " มโนสาเร่ " หมายถึงอะไรคะ

จึงขอยกความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔

มาแสดงไว้ดังนี้

มโนสาเร่ เป็นคำนาม หมายถึง เรื่องเบ็ดเตล็ดหยุมหยิม หรือหมายถึงคดีอันมีทุนทรัพย์หรือค่าเช่าจำนวนเล็กน้อยซึ่งไม่เกินจำนวนที่กำหนดในกฎหมาย

ส่วนคำว่า มโน เป็นคำนามแปลว่าใจ

มีอีกคำคือ มโนกรรม เป็นคำนามแปลว่า การกระทำทางใจ การคิด ความคิด

ยังมีคำว่า มโนภาพ เป็นคำนามแปลว่า ความคิดเห็นเป็นภาพขึ้นในใจ

ดังนั้น ที่ว่า อย่ามโนๆ คงไม่ได้แปลว่า อย่าใจๆ

น่าจะมาจาก การใช้มโนภาพ คือ ใช้ความคิดเห็นเป็นภาพขึ้นในใจของตนเอง

ภาพในใจของเรา จึงอาจไม่ใช่ภาพที่ถูกต้อง

จึงมักถูกทักท้วงว่า

อย่ามโนๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (3)

'อย่ามโน' ในชุมชนที่ดิฉนอาศัยอยู่เขาไม่ได้ใช้ในความหมายของการตักเตือน แต่มีไว 'เหน็บ' กันค่ะ แปลว่า "อย่าฝันไปเลย" อย่ามโนไปเลยนะเธอ ไม่มีโอกาสหรอก หมาคาบไปกินเรียบร้อยแล้ว ฮา..

เขียนเมื่อ 

ประมาณอย่าฝันหวานไหมครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ดารนีและทิมดาบครับที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้