สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๖๑) เป้าหมายและวิธีการ

"จงเขียน ข้อควรทำนำไว้อ่าน

วิธีการ สานสร้างทางสู่ฝัน

ไว้บน ฝั่งหวังไว้ให้ดูกัน

ผืนทราย อันสรรค์ไว้ใช้เตือนตน

แต่สลัก ปักไว้ให้รู้ว่า

เป้าหมาย ตราตรึงไว้ได้เห็นผล

ไว้บน ทางสร้างให้ฤทัยคน

แผ่นหิน ยลดลใจไม่ลืมมัน"

Morning exercise 5/5/58

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)