สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๕๑) เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

" เป็น คนดีมีค่าน่ายกย่อง

หนึ่ง เราต้องครองตนบนทางฝัน

โดย ยึดธรรมนำวิชามาคู่กัน

ไม่ ต้องหวั่นสรรค์สร้างทางชีวี

พึ่ง สิ่งใดไม่เท่าตัวเราแกร่ง

ยา ฤทธิ์แรงแช่งใจไร้ศักดิ์ศรี

เสพ เข้าไปให้โทษโฉดเขลามี

ติด ฤดีทูบีนัมเบอร์วัน"

28/4/58

รับประเมินจังหวัด To Be Number One

ระดับประเทศ (ต้นแบบระดับทอง) จ.เพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)