ขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคน/รูปที่ได้ช่วยเหลือกัน ขอบคุณสถาบันที่ให้โอกาศในการศึกษา ขอบคุณที่ให้แนวคิดทางสังคมใหม่ๆ

ขอบคุณในการได้เรี่ยนรู้ในวันนี้ครับอาจารย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมวิทยาความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ต้อง 10 ขอบคุณ มีบรรทัดเดียวเองง่ะ O.o

เขียนเมื่อ 

ขยันแต้ๆลุงสม

เขียนเมื่อ 

such great experiance

เขียนเมื่อ 

...กี่คราบไคล ไหลย้อย ร้อยหล้าโลก

กี่เหงื่อริน ล้างโศก สร้างมรรคหน

ให้น้อมนึก ระลึกคุณ ข้าเป็น"ฅน"

ด้วยแม่พ่อ ครูดล ขอบพระคุณ