ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย.

ฉบับที่ ๐๓๑ การสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ศจย. ประจำปี 2558


การสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ศจย. ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ศจย. ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ ณ แพ 500 ไร่ รีสอร์ท และ เดอะนิน รีสอร์ท จ. สุราษฎ์ธานี โดยมีเจ้าหน้าที่ ศจย. เข้าร่วม ทั้งสิ้น 12 คน

<?xml:namespace prefix = o />

วันแรก ได้เข้าที่พัก ณ เดอะนิน รีสอร์ท อำเภอ ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่พักเราเป็นวิวทะเล ทะเลที่หาดขนอมเป็นทะเลที่มีปลาโลมาสีชมพูอาศัยอยู่ และเราก็ได้ไปเห็นปลาโลมาสีชมพูซึ่งว่ายแถวเรือของพวกเราเพื่อกินปลาเล็ก ปลาน้อย จากนั้น เราก็นั่งเรือข้ามไปยังเกาะนุ้ย เพื่อสักการะ หลวงปู่ทวดเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นที่ซึ่งมีบ่อน้ำจืดอยู่กลางทะเล ฝากภาพให้ได้ชมกันค่ะ

แต่ช่วงที่เราไปน้ำทะเลขึ้นปิดบ่อน้ำจืดกลายเป็นน้ำทะเล…

วันที่สอง

หลังจากที่ออกจากที่พักที่เดอะนิน

รีสอร์ท คืนนี้เราย้ายมาพักที่ แพ 500 ไร่ เขื่อนเชี่ยวหลาน เราได้ทำกิจกรรมชื่นชมธรรมชาติร่วมกันเช่น

ภายเรือแคนนู นั่งเรือชมนกเงือก ชมเขาสามเกลอ กุ้ยหลินเมืองไทย เป็นต้น

และกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งคือ“กิจกรรมแบบทดสอบนพลักษณ์ (Enneagram) : เพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีการประสานสัมพันธ์และเสริมสร้างความสามัคคีภายใน ศจย.

มากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้ทีมงานได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสามารถและอุปนิสัยของเพื่อนร่วมงาน

เพื่อการบริหารจัดการลักษณะงานให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคลอีกทั้งทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีในการทำงาน

ลดช่องว่างในการทำงานร่วมกันช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

<?xml:namespace prefix = v />
โดยมีวิธีการเล่น ดังนี้

1. ให้สมาชิกแต่ละท่านแนะนำตนเองและตอบคำถามจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อสังเกตุบุคลิกและท่าทาง นิสัยของกันและกัน
2.ให้ทุกคนอ่านแบบทดสอบนพลักษณ์ (Enneagram)เพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่นและให้เลือกว่าแต่ละคนตรงกับนพลักษณ์ใด
3.เมื่อทุกคนทำเสร็จแล้วก็จะแจกคืนให้กับแต่ละคน และสามารถเข้า ตรวจคำตอบความเป็นนพลักษณ์ของตัวเองได้ที่ http://www.quotev.com/quiz/1229587/What-Enneagram-Type-are-you/

นพลักษณ์ของคนมีทั้งหมด 9 ลักษณะ ดังนี้

§ ลักษณะที่ 1 : นักปฏิรูป/คนเนี๊ยบ (Perfectionist) <=> ความผิดพลาด (Error)

§ ลักษณะที่ 2: นักบุญ/ผู้ให้ (Helper) <=> การพึ่งพิงคนอื่น (Dependence Own Need)

§ ลักษณะที่ 3: ผู้ชนะ/ผู้ใฝ่สัมฤทธิ์ (Performer) <=> ความล้มเหลว (Failure)

§ ลักษณะที่ 5: นักปราชญ์/ผู้สังเกต (Observer) <=> การสูญเสียพลัง/ทรัพยากร (Energy Loss)

§ ลักษณะที่ 6: เพื่อนยาก/นักปุจฉา (Questioner) <=> ความไม่มั่นคง/อันตราย (Insecurity)

§ ลักษณะที่ 7: เจ้าสำราญ/นักผจญภัย (Adventurer) <=> ความจำกัด/ความเจ็บปวด (Limitation/Pain)

§ ลักษณะที่ 8 : ผู้นำ/ผู้กล้ารักษาสิทธิ์ (Asserter) <=> ความอ่อนแอ (Vulnerability)

§ ลักษณะที่ 9: รักสงบ/ผู้ใฝ่สันติ (Peacemaker) <=> ความขัดแย้ง (Conflict)

คืนที่สองนี้ หลังจากรับประทานอาหารเย็นที่แพ 500 ไร่ ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน เสร็จ ทีม ศจย.ได้มีการปรึกษาหารือกัน

เพื่อเป็นการให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ศจย. ประจำปี 2558 เรื่อง “การกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของ ศจย. ในปี พ.ศ. 2559 - 2561" โดย ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการ ศจย. ซึ่งได้บรรยาย เรื่อง แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พ.ศ. 2559 - 2561

จากการทำกิจกรรมร่วมกัน ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้มีการกำหนดแผนกิจกรรม การจัดงานครบรอบ 10 ปี ของ เพื่อการปฏิบัติงานต่อไป

วันสุดท้าย เป็นการนำเสนอสรุปผลการเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ศจย. ประจำปี 2558 เรื่อง “การกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของ ศจย. ในปี พ.ศ. 2559 - 2561" การประชุมครั้งนี้ได้มีการสรุปบทเรียนร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานทั้งผลสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคอันจะนำไปสู่การปรับทิศทางแผนงานและยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนางานของ ศจย. ให้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน ของ ศจย. ปี พ.ศ. 2559 - 2561 และนำมาใช้ในการพัฒนาเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการทำงานให้กว้างขึ้นจากการได้ทำกิจกรรมนอกสถานที่ร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทำให้การทำงานเป็นทีมดียิ่งขึ้น

“ทีมงาน ศจย. รู้สึกภาคภูมิใจที่มีส่วนทำประโยชน์ จะร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่…..จบการสัมมนาแล้ว ขอฝากรูปสถานที่ที่สวยงามให้ทุกท่าน ได้ชมกันค่ะ"

หมายเลขบันทึก: 589156เขียนเมื่อ 21 เมษายน 2015 04:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 เมษายน 2015 05:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี