โลกและชีวิต (160) : คิด...

คิดไปเรื่อย
ทำไปเรื่อย
ดีกว่าคิดแล้วไม่ลงมือทำ.


คิดและลงมือทำ
ล้มเหลว
แต่ไม่หยุดคิด หยุดลงมือทำ.


คิดบนหน้าตัก
คิดในระยะสุดสายตา
แจ่มชัดเป็นรูปธรรม.


คิดอย่างช้า-ช้า
คิดอย่างละเอียด-ละเอียด
ขณะหนึ่งก็เป็นคนละนิยามกัน.


คิดช้า-ช้า
ก็หาใช่
จะได้พร้าเล่มงาม.


คิดซ้ำ-ซ้ำ
ในเรื่องเดิม-เดิม
คือการต่อเติม-ต่อยอด.


ที่สุดของการคิด
คือการทำ
ที่สุดของการทำ
คือการรู้ว่า...
ทำแล้วได้เรียนรู้อะไร.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandinความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

คิดแล้วทำดีกว่าทำไม่คิด

ทำแล้วคิดเพื่อทำให้ดียิ่งขึ้น

คนที่ทั้งไม่คิดและไม่ทำนี่จะยังไงดีล่ะอาจารย์


เขียนเมื่อ 

ครับ พี่nui

... ประเภทนี้ เข็นลงคลอง ไปเลยครับ อย่าให้โอกาสมาขวางถนน 55
จริงๆ ก็ไม่หรอกครับ วิถีผมยังคงยึดแนวทางในการให้งาน ให้ใจ ให้โอกาส เป็นระยะๆ ครับ

เขียนเมื่อ 

ไม่คิด..น่าเป็นแค่พัก..ตั้งสติ.....ไม่ทำ..น่าจะเป็นว่า..ปัญญายังไม่เกิด...(ทำไปเถิด..หากผลที่เกิด..ไม่ทำความเดือดร้อน..ให้เกิด...(แอบคิดตามประสายายธี..เจ้าค่ะ)...