UKM-8 : People Mapping กลุ่มที่ 1-4 (5) มุ่งมั่น ทุ่มเท สู่เป้าหมายเดียวกัน

(5) มุ่งมั่น ทุ่มเท สู่เป้าหมายเดียวกัน

(สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ในแต่ละเรื่องครับ) 

- การพัฒนาทุนมนุษย์อย่ายึดติดที่งบประมาณ (4/2) (พัชราภา อินทร์ชลิต)

- การเสียสละ (6/1) (ชยากานต์ เรืองสุวรรณ)

- การ ลปรร. กลุ่มย่อย (นอกสถานที่) (1/4) (จาตุรนต์ ชูเกลี้ยง)

- ทีมมองเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน เป็นตัวกระตุ้นให้บุคลากรเรียนรู้เพื่อพัฒนา (9/4) (พัชรี)

- ความมุ่งมั่นของทีมงาน (4/4) (ปิยชน โพธารมย์)

- สร้างจิตสำนึกจากภายในตัวผู้ปฏิบัติ (7/1) (กนกวรรณ กิตตินิยม)

- จริงจัง และรูปธรรม (4/3) (อัญชลี พลอยเพ็ชร)

- จริงใจ (1/3) (เรวดี รุ่งจตุรงค์)

- ความตั้งใจ (5/3) (กัลยา เจือจันทร์)

- ให้ความรู้และประสบการณ์แก่บุคลากรภายในองค์การต่อการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง (2/1) (สายใจ ชุปวา)

- มุ่งมั่น เสียสละ (7/3) (โอปอร์ วีรพันธุ์)

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#people#mapping#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization

หมายเลขบันทึก: 58870, เขียน: 12 Nov 2006 @ 14:32 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ ดีจังได้เก็บเกี่ยวจากหลายๆท่าน ^__*