โอกาสและเวลามักสัมพันธ์กันเสมอ

โอกาสและเวลามักสัมพันธ์กันเสมอ

โอกาส มีสำหรับทุกคน

โอกาส มาโดยมิได้ตั้งใจ

โอกาส หลุดลอยไปได้เช่นกัน ถ้ามันไม่มาพร้อมกับเวลา
ขอบคุณพ่อแม่ ที่ทำให้เรามีทุกวันนี้ที่สดใสและสวยงาม

ขอบคุณคุณครู ที่คอย อบรม สั่งสอน ให้เรามีความรู้ความสามารถ

ขอบคุณเพื่อนๆ ที่ทำให้เราไม่เหงา ไม่เศร้า ไม่โดดเดี่ยว

ขอบคุณเพื่อนๆ ที่ช่วยเหลือทุกเรื่องและเป็นห่วงทุกเมื่อ

ขอบคุณใครคนนั้น ที่ทำให้เรามีความรู้สึกที่พิเศษกับคุณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกครูเป็นเลิศ...นางสาวรวิภา ทารัตน์ความเห็น (0)