บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) รหัส 55

เขียนเมื่อ
340 7 5
เขียนเมื่อ
400 5 1
เขียนเมื่อ
305 4 4
เขียนเมื่อ
330 4 1
เขียนเมื่อ
440 7 7
เขียนเมื่อ
255 1 1
เขียนเมื่อ
380 3 1
เขียนเมื่อ
393 5 7
เขียนเมื่อ
510 6 7
เขียนเมื่อ
494 4 4
เขียนเมื่อ
533 4 7
เขียนเมื่อ
360 6 4
เขียนเมื่อ
352 4 8
เขียนเมื่อ
287 4 4
เขียนเมื่อ
370 6 4