เมื่อ counter นับได้ 15,000  ได้เขียนบันทึกเรื่องหนึ่ง  

ดีใจ....ได้....หมื่นห้า...เย้   ควรแก่การจดจำ  เพราะ  counter ของครูอ้อย เริ่มนับเมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2549   จวบจนวันนี้  ก็เป็นเวลา  เกือบ 5 เดือน  ประมาณ  150 วัน  นั่นก็คือมีคนเข้ามาเยี่ยมบ้านครูอ้อยวันละ 100 คน  รวมทั้งตัวเองด้วย

ณ วันนั้น  ครูอ้อยมีบันทึกที่เป็นผลงานความภาคภูมิใจ  ที่ท่านผู้อ่านได้ประทับร่องรอยด้วยการอ่านอย่างภาคภูมิใจ  แต่มีหลายครั้งที่ผู้อ่านได้อ่านแล้วไม่ประทับร่องรอย  ก็ไม่ว่ากันค่ะ  เพราะ counter เธอได้ทำงานแล้ว

hit counter  คือ  เครื่องมือที่เจ้าของบันทึกได้ติดตั้งไว้เพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง  ที่ไม่ใช่โอ้อวด

สำหรับครูอ้อย  เพื่อนับจำนวนสมาชิก  คือ  ผู้อ่านเข้ามาอ่าน

การกำหนดก็เริ่มตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2549 เป็นเรื่องจริงที่กำหนดไว้  "ไม่ได้เมค" ความภาคภูมิใจนี้  เชื่อถือได้

บันทึกที่น่าสนใจและภูมิใจเสนอ  คือ  ครูสิริพรกับบันทึก

บันทึกที่มีเพื่อนมาเยี่ยมเยือนมาก  คือ  ครูอ้อยเรียนปริญญาเอก

บันทึกที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ  คือ  ครูอ้อยสอนภาษาอังกฤษ

 และบันทึกอื่นๆอีกจำนวนทั้งสิ้น 12 บันทึก  มีบันทึกประมาณ 300 กว่าบันทึก 

หากบันทึกใดมีข้อความกินใจ  โดนใจ  ทรมานใจ  ข่มเหงจิตใจ  ครูอ้อยขออภัย

ทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นการศึกษาอิสระ  เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนของครูอ้อยนั่นเอง

ขอบคุณที่ท่านผู้อ่านให้ความร่วมมือ

และ ณ ปัจจุบันนี้  counter ตัวเดิม ก็ได้เดินมาถึง  20,000 แล้ว

ควรแก่การจดจำ  เพราะ  counter ของครูอ้อย เริ่มนับเมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2549   จวบจนวันนี้  ก็เป็นเวลา  เกือบ 6 เดือนกว่า  ประมาณ  174 วัน  นั่นก็คือมีคนเข้ามาเยี่ยมบ้านครูอ้อยวันละ 115 counter   รวมทั้งตัวเองด้วย

ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฝากรอย  และเยี่ยมอ่านบันทึก  จน counter  ทำงานจนได้สถิติที่น่าชื่นชม 

ซึ่งครูอ้อยก็จะสร้างสรรการเขียนต่อไป