่ความรู้นอกตำรา การศึกษาทั้งชีวิต


ชอบ อาจารย์ประมวล บอกว่า ความรู้แบบท่องจำ ไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริง การเผชิญชีวิตเรียนรู้ นั่นคือเรียนรู้ที่แท้จริง
ชอบ โจน จันได บอกว่า ระบบการศึกษาสอนให้คนเป็นทาส เพื่อไปรับใช้ระบอบทุน ทำให้เราไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง สนใจที่จะรับใช้ระบบทุน
ชอบ อาจารย์เทพศิริ สุขโสภา บอกว่า ศิลปะนี่ถ้าเชื่อว่าพรสวรรค์นี้จบเลย ความกระหายที่จะรู้ ทำทุกวัน ก็เข้าสู่ศิลปะได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ความรู้นอกตำรามาจากการสังเกต ลงมือทำ ไม่ต้องซื้อหา

ความรู้ในตำราเอามาใช้ไม่เป็นก็อยู่ในตำรา