โครงการเด็กดี ส่งเสริมการคิดดีคิดเป็น

โครงการเด็กดี ส่งเสริมการคิดดีคิดเป็น

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยฝ่ายเด็ก เยาวชน สตรี และสถาบันครอบครัว และฝ่ายคหกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับ องค์กรพิพักษ์ความเป็นธรรม นำโดย ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า ประธานฝ่ายเด็ก ผ.ศ.รัตนลักษณ์ ปัญจวุฒิพัฒน์ ประธานฝ่ายคหกรรมฯ นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม

ได้ร่วมมือจัดโครงการเด็กดี ส่งเสริมการคิดดีคิดเป็นโรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 3 มีนาคม 2558

ในวันนั้น มีกิจกรรมดีๆ เพื่อเด็กๆ ที่น่ารัก เช่น กิจกรรมแต้มสีสร้างสรรค์กระเป๋าผ้ากิจกรรมเล่นเกมส์ เลี้ยงอาหาร มอบทุนการศึกษากับน้องๆ ทุกคน งานนี้มีการของนำของไปมอบมากมายให้กับน้องๆ เช่น นม ขนม เครื่องกีฬา เสื้อผ้า ก่อนกลับได้จัดทำพิธีมอบโต๊ะม้าหินอ่อนจำนวน 12 ชุดให้ใช้ในบริเวณใต้ต้นไม้ สวนหย่อม และโต๊ะอาหาร จำนวน 17 ชุด เพื่อให้ในโรงอาหารแทนโต๊ะเก่าที่ชำรุด งานนี้ต้องขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ร่วมแรงรวมสนับสนุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเฉพาะ กรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิก ขององค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม ที่ช่วยสนับสนุนในกิจกรรม นี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมความเห็น (0)