สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๗๕) พรสวรรค์

"พรสวรรค์ สรรค์สร้างทางชีวิต

เกิดจาก พรหมลิขิตหรือไฉน

ความ เป็นจริงสิ่งที่เห็นเป็นเช่นไร

อดทน ไว้ใจสู้รู้เท่าทัน

อย่าง จริงจังทั้งกายใจให้พร้อมสู้

ไม่มี อู้สู้ไปไม่เหหัน

ที่ ทุ่มแรงเทใจไปทุกวัน

สิ้นสุด พลันฝันไว้ได้เป็นจริง"

Morning exercise 7/3/58

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)