10 วิธีในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ตอนที่ 3

3. ระวังคำแสลงของคุณ (Mind your slang)

มันเป็นสิ่งที่สนุกในการเรียนรู้คำแสลงภาษาอังกฤษ อย่างน้อยคุณก็ได้รู้ว่าคำแสลงที่วัยรุ่นมีคำว่าอะไรบ้าง นอกจากนี้ยังเข้าใจถ้อยคำที่คนในประเทศสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, และออสเตรเลียใช้

แต่จงจำไว้อย่างหนึ่งว่า อย่าใช้คำแสลงในงานเขียนภาษาอังกฤษเป็นอันขาด เช่น คำว่า innit และ dunno คำแสลงนั้นจะไม่ถูกตามหลักไวยากรณ์อังกฤษ ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า อย่าใช้คำแสลงในงานเขียนภาษาอังกฤษ

4. จงอ่านหนังสือพวกการใช้เครื่องหมาย (Read The Punctuation Book)

ไม่มีบุคคลคนใดจะเป็นนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ในภาษาอังกฤษได้ หากไม่รู้จักการใช้ทักษะในเรื่องเครื่องหมายวรรคตอน จงศึกษาตัวอย่างจากวรรณกรรม, ประวัติศาสตร์, ป้ายประกาศตามบ้าน, และสื่ออื่นๆ ในสื่อเหล่านั้นจะแสดงให้เห็นว่า comma, apostrophe, และ conjunction ใช้อย่างไร และส่งผลอย่างไรต่อประโยค

หนังสืออ้างอิง

Jennifer Frost.(2013).10 Ways to Improve Your English Writing Skills Today.

http://www.grammarcheck.net/10-ways-to-improve-your-english-writing-skills-today/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอน, การวัดผลประเมินผล,การสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

แวะมาขอบคุณที่กรุณาไปทักทายและให้กำลังใจกันนะจ๊ะ