หน้าที่จำเป็น

ครูพี่เลี้ยงไม่อยู่เลยได้คุมดุริยางค์แทนครูพี่เลี้ยง วันนี้ได้นักนักเรียนที่จะแสดงมารับชุด และพูดคุยกำหนดการของงานที่นักเรียนจะต้องแสดง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาววระชยา แกงเขียว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)