9 มกราคม 2558 เเบบบันทึกคะเเนนออนไลน์

9 มกราคม 2558 เเบบบันทึกคะเเนนออนไลน์

ในการบันทึกเวลาเรียนเเละบันทึกคะเเนนสอบ

เเละคะเเนนเก็บของเเต่ละคนครูประจำวิชาต้องเข้าไปกรอกคะเเนน

ในเว็บไซน์ของโรงเรียนเท่านั้น ซึ่งครูเเต่ละคนต้องเข้าไปกำหนดโครงสร้างของ

วิชาตัวเองขึ้นมา เเละเเบ่งคะเเนนตามหน่วยการเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายอภิเชษฐ์ ยิ่งยง...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)