บันทึกที่ 16 พ่อของแผ่นดิน (4/12/57)

พ่อของแผ่นดิน (4/12/57)

วันนี้โรงเรียนได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 คณะครูและนักเรียนร่วมกันใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

กล่าวคำถวายพระพรนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

ครูและนักเรียนนั่งสมาธิ

ลงนามถวายพระพร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกทดลองสอนของนางสาวสายชล เจริญศรี ...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)