เวรโรงอาหาร 10/11/57

อีกหนึ่งหน้าที่ที่ดิฉันได้ประสบการณ์จากโรงเรียนแห่งนี้ก็คือ การเป็นครูเวรโรงอาหาร ต้องทำหน้าที่ในการควบคุมการเข้าแถวของนักเรียน และปล่อยเป็นระดับชั้น คอยดูแลนักเรียนประถมศึกษา 1-3 ให้นั่งรับประทานอาหารให้เป็นระเบียบ สำหรับอาหารที่แม่ครัวทำให้เด็กรับประทานในวันนี้ก็คือ ผัดหมูยอ ซึ่งเด็กๆ ชอบมากเลยค่ะ จนนักเรียนบางคนขอต่อรอบสอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)