จัดเตรียมสถานที่ในงานหนูน้อยตะลุยอาเซียน 5/2/58

เป็นงานที่ร่วมกันโรงเรียนใบบุญป่าซาง ในชื่องานหนูน้อยตะลุยอาเซียน ได้รับคำสั่งจากคุณครูเศกสรรค์ให้ดำเนินการจัดบอร์ดและแผ่นพับเพื่อนำไปตั้งแสดงในงานด้วย และนอกจากนี้ดิฉันก็ได้รับมอบหมายให้ไปจัดสถานที่ด้วยคะ ระยะทางในการเดินทางไกลพอสมควร พอไปถึงก็พบกับอุปสรรคเล็กน้อยคือ สถานที่ในการจัดแสดงและจัดกิจกรรมมีน้อย และตอนกลางวันของวันจัดกิจกรรมจริงจะมีแสงแดดส่องถึง ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับการจัดสถานที่แต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)