ความประทับใจในการสอน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง แห่งนี้ เป็นสถานที่แรกที่ฉันเริ่มทำงานตั้งแต่สำเร็จการศึกษาเมื่อปีพ.ศ.2535 โดยมีพันธกิจหลักที่สำคัญคือการสอนนักศึกษา เพื่อให้ได้บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม ฉันได้มีการเรียนรู้ มีอิสระในการจัดการเรียนการสอนแบบต่างๆ มาใช้ในการพัฒนานักศึกษา จากเสียงสะท้อนของนักศึกษา ที่ทำให้อาจารย์อย่างฉันประทับใจคือ " พวกเขามีความสุขในการเรียน ได้มีการคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้อง และพวกเขาจบไปทำงานอย่างมีคุณภาพ มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีชีวิตอนาคตที่ดีต่อไป"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานความเห็น (8)

ดอกไม้ให้หัวหน้า

เขียนเมื่อ 

สู้ต่อไป ทาเคชิ

เขียนเมื่อ 

ชอบมากๆๆ

สู้ๆๆค่ะ

สู้ๆๆต่อไป

ดีมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

ดอกไม้สวยมากๆเลยครับ