ความประทับใจในการสอนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง

การเป็นอาจารย์รุ่นบุกเบิกของวิทยาลัยฯ ทำให้ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้านการเรียนการสอนของวิทยาลัย ครูก็เกิดการเรียนรู้ทุกครั้งที่สอนนักศึกษาแต่ละครั้ง ไม่มีวิธีการสอนใดที่ดีที่สุด หรือเป็นสูตรสำเร็จ

เพียงแต่การสอนแต่ละครั้งก็แตกต่างเหมาะสมกับบริบทแต่ละครั้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานความเห็น (2)

ยอดเยี่ยม

ตั้งใจสอนดีมาก