บันทึกที่ 2 เส้นทางสู้โรงเรียนฝึกสอน โรงเรียนชลประทานผาแตก (ปัญญาพลอุปถัมภ์) (28/10/57)

เส้นทางสู้โรงเรียนฝึกสอน โรงเรียนชลประทานผาแตก (ปัญญาพลอุปถัมภ์)


แผนที่นี้คือ ผนโรงเรียนชลประทานผาแตก (ปัญญาพลอุปถัมภ์) ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ที่ดิฉันฝึกปฏิบัติการสอนเต็มรูปแบบ ภาคเรียนที 2

การเดินสู่โรงเรียนชลประทานผาแตกจากตังเมือง ถึง โรงเรียน ประมาณ 25 กิโลเมตร เมื่อเดินทางจากตัวเมือง ประมาท 18 กม. จะถึงปากทางเข้าลวงเหนือ ให้เลี้ยวซ้าย เดินทางอีกประมาท 6.30 กม. จะเจอทางสามแยกให้เลี้ยว ขวา แล้วตรงไปเรื่อย ๆ ข้ามสะพานคันคลองชลประทาน เลี้ยวซ้าย ตรงไปจนสุดทางจะเจอโรงเรียนชลประทานผาแตก

ที่มา : www.cpt.ac.th/index.php?name=page&file=page&op=map

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกทดลองสอนของนางสาวสายชล เจริญศรี ...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)