สวัสดีวันครู ปี 2558

สวัสดีวันครู ปี 2558

วันศุกร์ ที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2558

วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีจะตรงกับวันครูครับ ความเป็นมาของวันครูแห่งชาติ วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ.2488 ซึ่งระบุให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลและให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภาโดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นในเรื่องนโยบายของการศึกษา และวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรงศึกษาธิการ จัดสวัสดีการให้แก่ครูและครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือตามสมควรส่งเสริมความรู้และความสามารถของครู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธนดล ศรีมะลิ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)