รู้จักภาษา c

รู้จักภาษา c

วันจันทร์ ที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

วันนี้เรามารู้จักภาษา C กันนะครับ ภาษาซี คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมทั่วไปถูกพัฒนาครั้งแรกเพื่อใช้สำหรับพัฒนาระบบปฎิบัติการยูนิกซ์ (Unix Opearating System) แทนภาษาแอสเซมบลี ซึ่งเป็นภาษาระดับต่ำที่สามารถกระทำในระบบฮาร์ดแวร์ได้ด้วยความเร็ว แต่จุดอ่อนของภาษาแอสเซมบลีก็คือความยุ่งยากในการโปรแกรมความเป็นเฉพาะตัว และความแตกต่างกันไปในแต่ละเครื่อง เดน นิสริตซี (Dennis Ritchie) จึงได้คิดค้นพัฒนาภาษาใหม่ขึ้นมาประมาณต้นปี ค.ศ.1970 โดยการรวบรวมเอาจุดเด่นของแต่ละภาษาระดับสูงผนวกเข้ากับภาษาระดับต่ำ เรียกชื่อว่า ภาษาซี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธนดล ศรีมะลิ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)