ศุกร์ สุ๊ข สุข (23/1/2558)

วันนี้ตามประกาศหน้าเสาธง บอกว่า "มีการเรียนการสอนครึ่งวัน" สาเหตุเพราะครูหลายท่านไปประชุมกันเกิบทั้งโรงเรียน ไม่มีผู้ดูแลนักเรียน จึงต้องหยุดเรียนครึ่งวัน

ถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่มีตารางในการติว O-net แต่ครูท่านก็ไม่อยากจะเสียงเวลาโดยปล่าวประโยชน์ มีเวลาครึ่งวันนี้จึงนำตารางการติวที่หายไปในช่งววันกีฑา มาใช้สิทธิ์ในวันนี้คะ่ ซึ่งตรงกับการติววันอัคารที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมาค่ะ

ได้แก่วิชาภาษาไทย และวิชาศิลปศึกษา ที่ดิฉันเองก็ได้รับหน่าที่ควบคุมการติวด้วยค่ะ

ภาพ : การติวของวิชาศิลปศึกษา

หลังจากการติว ซึ่งดิฉันเองเป็นผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.3 ทั้งเดือนมกราคมไม่ได้เรียนตามตารางเรียนปกติเลยค่ะ ติวทั้งเดือน

ดิฉันจึงจัดให้นักเรียนมีโอกาสมาส่งงานหลังจากเลิกตัว ก่อนกลับบ้านวันนี้ค่ะ

ภาพ : นักเรียนที่น่ารักมานั่งส่งงานในห้องความพิวเตอร์ ก่อนแยกย้ายกลับบ้านค่ะ

ส่วนตัวดิฉันเองต้อนั่งควบคุมนักเรียนส่งงาน อดข้าวเที่ง แต่ก็ยังมีอาหารว่างเบา ๆ ที่ได้จากการติวสอบ O-NET มาช่วยชีวิตไว้ได้ค่ะ

ภาพ : ข้าวมันช่วยชีวิต

ระหว่างเดินกลับบ้านกับบรรยากาศโรงเรียนที่เงียบเหงา ได้ยินเสียงน้ำไหลเบา ๆ เย็น ๆ อยู่บริเวณสนามหญ้า เป็นเสียงของคุณลุงพานโรงที่ขยันรถน้ำสนามหญ้าให้สวยงามอยู่เป็นระยะค่ะ

ภาพ : สนามหญ้าที่สวยงาม กำลังดื่มน้ำอย่างเต็มที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการสอนของนางสาวเมธินี เดชะ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)